datum+nevnap


Ajánlott oldalak
 
kdnp_ponthu.jpg
slogolink.jpg
ovlinklogo.jpg
gymsmolink.jpg
mkdsz.jpg
napocska.gif
 

  	képek
| továbbküldés e-mailben | nyomtatás

Átderengő boldogságlehetőségek Giczy János képein

Giczy János bizonyosságot ad arról képeivel, hogy „ a világ kerek egész, mindennek megvan a maga ideje, vannak örök és mulandó dolgok. Az igazság létezik, és az Isten számon tartja cselekedeteinket. „ - a festőművésztől vett idézettel méltatta Firtl Mátyás Giczy János képeinek üzenetét a nagycenki megnyitón.

KépgalériaNagycenken a Horváth & Lukács Galériában  Giczy János festőművész kiállítását ma Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője nyitotta meg. A  Hegykői Tízforrás fesztivál rendezvényeként nyitott tárlat a fesztivál egyik rangos eseményeként teltházas közönséget vonzott a térségből.

 IMG_8760aaaaccc.jpg

Firtl Mátyás elhangzott megnyitójának leirata:

 Tisztelt Művész Úr! Tisztelt Megjelentek!

 Művészek, művészettörténészek, szakavatott műértők társaságában nincs könnyű dolga a kiállítás-megnyitóra felkért politikusnak.

 Én mégis örömmel vállaltam Giczy János kiállításának megnyitóját, amit külön, nagy megtiszteltetésnek tartok.

 A megtisztelő felkérésre azért mondtam igent, mert egyrészt elég régről – mondhatom –ismerősök vagyunk.

 Nem csak kiállítások, jeles évfordulók, de megyei, városi elismerések, kitüntetések során is többször adódott alkalmam alaposan megismerni és átélni  a Giczy János  művészete által megjelenített világot.

 És örömöt szerzett az is, hogy legutóbb éppen Sopron város díszpolgáraként köszönthettem őt.

IMG_8791aaaacccc.jpg

 

 De ami leginkább összeköt, és, ami biztos alapot ad a megnyitómhoz, az a szilárd és tántoríthatatlan  értékrendiség, amely ereje és forrása Giczy János alkotásainak:  az édesanya alakja, a szülőföld, a gyermekkori emlékek és -helyek tisztelete, a népművészet, a kétkezi paraszti munka és lét, a tisztességgel végzett munka tisztelete.

Mindez világnézet, hitvallás és példamutatás egy különlegesen szép és lélekemelő képi világban.

 Giczy János művészként azok közé tartozik, akinek emberi hitelessége, őszintesége, gondolatai és tettei közötti összhang áttetszik a festményein is és egész művészi hitvallásán.

 A világhoz, a dolgokhoz való őszinte, nyílt viszonyulása az, amely által elismert művészként is megmaradt miközülünk valónak.

 Megmaradt  olykor nehézségekkel küzdő, de mindenképpen hivatástudattal és –küldetéssel megáldott, azt tudatosan vállaló igaz embernek.

Életszemléletéről, világnézetéről sok mindent elárul vallomása:

" Nekem öregapámtól, öreganyámtól s szüleimtől közvetítődtek a régiek igazságai: hogy a világ kerek egész, mindennek megvan a maga ideje, vannak örök és mulandó dolgok.

Az igazság létezik, és az Isten számon tartja cselekedeteinket. "Gyerekkoromban a faluban még minden és mindenki ehhez igazodott.

De jött a háború, jöttek a különféle kemény és puha diktatúrák, melyek azt mondták: nem az az igazság, amit eddig annak hittetek, hanem az, amit mi annak mondunk, s nincs Isten, és nem tartja számon senki a cselekedeteiteket.  Ahogy tanulmányaimat elvégeztem, még javában tartott ez a kilátástalan világ.

Festő lettem, lassan önálló festő.

Képeimen embereket keltettem életre, valami lebegést próbáltam létrehozni, hogy érzékeltessem a világ fölött érzett kétségbeesést, bizonytalanságot, de a régebbi századokból s gyerekkoromból átderengő boldogságlehetőségeket is. „ – írja Giczy János.

IMG_8765aaaccc.jpg 

Tisztelt Megjelentek!

 Én most e képek hatása alatt, Giczy János művészi és emberi nagyságát ismerve kívánom, hogy ma a „boldogságlehetőségeket” érzékeljük és találjuk meg képein itt minannyian!

Azt, ahogyan a falu, a közösség morál felett is uralkodó összetartó ereje hatott és működött.

Érezzük meg a képekben a folytonosság- és múlt-tudat eleven erejét, ami nem csak a viselkedésmintákat szabta meg, de tartást is adott az embereknek, akik abban a biztos tudatban éltek, hogy van felsőbb Gondviselő, de van küldetésünk és felelősségünk is a földi életben.

 

IMG_8796aaaacccc.jpg

  Áttetsző terek, lebbenő alakok – átmenet, átjárás a földi valóság, a jelen és a remélt örökkévalóság között.

 A legnagyobb művészek kiváltsága megérezni, megérteni és átadni ezt minekünk földi halandóknak: bátorításul, reménységül, hitet erősítően.

Köszönjük, Giczy János!

Itt és most bizonyosságot adtál arról képeiddel, hogy „ a világ kerek egész, mindennek megvan a maga ideje, vannak örök és mulandó dolgok.
Az igazság létezik, és az Isten számon tartja cselekedeteinket. „

A kiállítást megnyitom!


IMG_8809aaaccc.jpg

Kapcsolódó oldalak: www.tizforras.hu
                                  www.horvath-lukacs.hu

firtl.sopron.hu

2014. július 12. / Aktuális

fideszlogo_rgb_jovo.jpg