Sopron
datum+nevnap


Ajánlott oldalak
 
kdnp_ponthu.jpg
slogolink.jpg
ovlinklogo.jpg
gymsmolink.jpg
mkdsz.jpg
napocska.gif
 

továbbküldés e-mailben | nyomtatás

A kazettás mennyezetek szép és igaz, mennyet nyitogató világa

A kazettás templomok mennyezeti rajzaiban egy jelekben rögzített és jelekkel közvetített, szellemi- erkölcsi világkép a válasz, a mára is érvényes üzenettel arról, hogy hol a helye és mi a dolga az embernek, mint teremtménynek a világmindenségben.

Az anyag frissítés alatt

Képgaléria frissítveLiszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban nyílt meg a "Festett kazettás templom mennyezetek motívumvilága - felbecsülhetetlen kincsünk érvényes üzenetei" című fotókiállítás szerdán.

A megnyitón Tóth Éva önkormányzati képviselő bevezetőjében köszöntötte a megjelent vendégeket, megköszönve Sopron városának, a kiállítás létrehozóinak a lehetőséget. 

Firtl Mátyás országgyűlési képviselő köszöntőjében hangsúlyozta: A kiállítása nem szavakban, mondja el azt ami szép, ami isteni, hanem rajzokon, szimbólumokon keresztül, máig érvényes üzenetekkel, hogy az ember helye hol van a világmindenségben. Közös kincseink ezek, zárta szavait, remélve hogy sokan elmennek és meglátogatják ezeket a helyeket.

cccakazettas05.jpg

.

ccca5N0A4404_1.jpg

A kiállítást Szászfalvi László országgyűlési képviselő nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy a magyar kereszténységnek, protestantizmusnak felbecsülhetetlen materiális, szellemi, kulturális kincsei vannak, melyekre nem csak büszkének kell lennünk, hanem szellemi táplálékot is adnak a jövő generációinak. 

 

 

cccakazettas04.jpg

.

cccakazettas02.jpg

.

cccakazettas06.jpg

Dorosmai Erzsébet festőművész, a kiállítás szakmai összeállítója elmondta: a maga nemében különleges a kiállított anyag, mert így együtt még nem voltak láthatóak a 16-18. századi templom belsők, és ilyen jellegű kiállítás nem is volt még az elmúlt évtizedekben.

 

ccca5N0A4630_1.jpg

 

 

 

Firtl Mátyás köszöntőjének leirata

A szépnek is van múltja. Van ideje lemondani minden fölöslegesről. Akkor, ha a szép igaz is.

 Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Főispán Úr! Főtiszteletű Lelkész Hölgyek és Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A  Korunk című  folyóiratban ír így Servátius Tibor, ami érvényes az erdélyi kazettás templomokra is. Azt is kifejti, hogy művészként, de emberként is csak azt tartja lényegesnek, a jövő számára ígéretesnek, ami magas szinten szolgálja a földön az életet, az élet szépségét, szentségét, a teremtett világ alakítását. Az archaikus népművészet, így a festett kazetták világa is ezt teszi.

Mert ennek a világnak is van ősi múltja „lemondott” mindenről, ami fölösleges, de megőrizte a lényegest, azt, ami szép a léleknek és a szemnek, ami igaz a szívnek és az észnek:  ezért kifogyhatatlan erő és öröm a hittel élő embernek.

Tisztelt Egybegyűltek!

Szép és igaz eseménye a soproni Reformáció 500 eseménysorozatnak a létezés alapjaira – nem szóbeli nyelven – rákérdező kiállítás.
A kazettás templomok mennyezeti rajzaiból a rákérdezésre egy jelekben rögzített és jelekkel közvetített, szellemi- erkölcsi világkép a válasz, ma is érvényes üzenettel arról, hogy hol a helye és mi a dolga az embernek, mint teremtménynek a világmindenségben.

Bizonyára Önök között többen is ismerik a kisalföldi Erdélyi Zsuzsanna nevét, aki archaikus népi imádságokat gyűjtött. A párhuzamot azért hozom ide, mert üzenetértékű, hogy az elődök felhalmozott és megőrzött tapasztalata, a szép és igaz, ezekben – az egyébként katolikusok által - évszázadokon át szóban továbbörökített imádságokban is ugyanazt a ma is érvényes  világrendet rajzolja meg, mint, amit a többnyire református templomok  kazettái is megőriztek.

Igen, a mélyben rejlő azonosságokon túl, értékeinkben és értékeink által így erősödhetik mindenki a hitben, és az egymás tiszteletében is. Ezek az értékeink – minden, ami szép és igaz – az igazán lényegesek. Égi természetűek, mennyezetre valók. Ezért felülemelkednek minden különbözőségen.

Ezért köszönetet mondok azért, hogy református testvéreink ma ezt a szép és igaz világot, feltárják előttünk, mindannyiunk közös épülésére, mint ahogyan egy-egy kazettás mennyezet is mindannyiunk felett mennyet nyitogat.
Közös kincseink, értékeink ezek – és remélem, hogy minél többet kedvet kapnak arra is, hogy maguk is ellátogassanak ezekre a helyekre, amelyeket most is fotókon látnak.

Azt kívánom, hogy a kazettás templommennyezetek szépsége szolgáljon igazi örömére minden, a szépet és igazat szerető látogatónak, de sokkal inkább azt, hogy a díszes felületekben fedezzék fel azt a többletjelentést, azt a többlettudást, amely által a lelkekben megszületik az emberi harmónia az örök, szakrális renddel.

 

cccakazettas08.jpg

.

cccakazettas01.jpg

2017. szeptember 21. / Aktuális

fideszlogo_rgb_jovo.jpg