datum+nevnap


Ajánlott oldalak
 
kdnp_ponthu.jpg
slogolink.jpg
ovlinklogo.jpg
gymsmolink.jpg
mkdsz.jpg
napocska.gif
 

  	képek
| továbbküldés e-mailben | nyomtatás

A Hűség Napja: Magyarok maradtunk!

Amint Sopron hűséges volt a Koronához 1277-ben, aztán hűséges volt a nemzethez 1921-ben, és hűséges volt a nemzethez 2004. december 5-én, mert térségünkben érvényes és eredményes volt a kettős állampolgárság melletti népszavazás, úgy hűséggel harcoltak 18-as honvédjeink is a nemzetért - mondta ma Firtl Mátyás, Sopron és térsége országgyűlési képviselője napirend előtti felszólalásában a Parlamentben.
Videó 
Képgaléria 

 Firtl Mátyás napirend előtti felszólalása és Vargha Tamás válasza

https://youtu.be/OuiaBUiHe_I

 

Firtl Mátyás elhangzott napirend előtti felszólalásának leirata:

 

ccc20171212HN_Firtl04.jpg

A Hűség Napja: „Magyarok maradtunk!”

Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Képviselőtársaim!

A Magyar Kormány 2001-ben nyilvánította a Hűség Napjává december 14-ét, az 1921. évi soproni népszavazás napját azért, hogy Sopron és környéke 8 településének a magyar nemzethez való hűség történelmi tette a nemzeti összetartozás megerősítésére példaként álljon minden magyar előtt.   

Mindez a hősi áldozatokat is követelő, két ágfalvi csata, az egyébként erdélyi, gróf Bánffy Miklós külügyminiszter diplomáciai  zsenialitása és a Sopron környéki németek, magyarok és horvátok szavazásának közös eredménye volt.

Ezrek – akár csatában, akár tárgyalóasztalnál, akár szavazófülkében -  kinyilvánított közös akarata, amely – minden más érdeket felülírva - a nemzethűségben tette eggyé és erőssé a történelmi próbák idejét megszenvedő magyarságot.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Ez a nemzetszeretet és -hűség nem előzmény- és nem példanélküli a térség történelmében.
A Trianoni döntést és a népszavazást alig néhány évvel megelőzően, 1917 augusztusában a Magyar Királyi 18. sz. Soproni Gyalogezred honvédjai több napon át tartó küzdelemben védték meg az akkori Magyarország legkeletibb részét a magyar hadtörténelem egyik legdicsőségesebb csatájában, olyan hősiességgel, amelynek emlékezete máig is élő.

Sopron ma is büszke 18-as honvédjaira.
A gyalogezred 17464 hősének Sopronban honvédemlékmű állít emléket. Fasor és az eredeti Ojtozi Honvédkő mása hirdeti az Ojtozi-csata hőseinek tettét. 2007-ben a soproniak állítatták fel újból az Ojtozi-szorosban az ott évtizedekkel ezelőtt lerombolt Honvédkövet.

És él a soproni 18-asok emlékezete Ojtozban is.
Felemelő volt ezt nekünk, soproniaknak személyesen megtapasztalni ez év augusztusában, amikor az Ojtozi csata 100. évfordulóján rangos ünnepséget rendezett Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és Bereck település a csata helyszínén.

A 100 éves évforduló ünnepsége volt az ojtozi hősöknek, ünnepsége volt a hazaszeretetnek, és méltó ünnepsége volt a nemzeti összetartozásnak, mint olyan lelki-szellemi értékünknek, amely nemzetépítő és-erősítő munkánk alapja.

A Sopron-Bereck-Ojtoz – szó szerint is országhatárt átívelő –  kapcsolat máig élő és eleven összetartozásunk bizonyítéka. 100 év és nemzetpróbáló történelmi viharokat is kiálló élő bizonyítéka annak, –  amit az Orbán-kormányok nemzetpolitikája mindig is képviselt –  , hogy a magyar sorsközösség útjába emberi szándék, vagy határ nem állíthat akadályt, mert azt a Gondviselés és a hit tartja egyben.

Az a hit, amely a nemzetet több mint ezer éven át megtartotta, a Szent István-i szándék, erő és cselekedet szerint. Ez a nemzet egységének, összetartozásának erőforrása, amely megszünteti a földrajzi távolságot, amely annak biztosítéka, hogy mindig lesznek olyanok, mint Dimény Zoltán, Bereck polgármestere, Tibád Sándor, berecki- vagy Brummer Krisztián soproni helytörténészek,  mindig leszünk olyanok, akik hagyományaink, hitünk, közös értékeink védelmében küzdeni fogunk.

A mi sorsközösségünk alapja: a kereszténységünk, magyarságunk, a nemzet közössége és annak megerősödését és gyarapodását is szolgáló legnemesebb európaiságunk.

Tisztelt Ház!
Magyarok maradtunk!" - hirdette a Sopronvármegye újság különkiadása 1921. december 17-én.

Amint Sopron hűséges volt a Koronához 1277-ben, aztán hűséges volt a nemzethez 1921-ben, és hűséges volt a nemzethez 2004. december 5-én, mert térségünkben érvényes és eredményes volt a kettős állampolgárság melletti népszavazás, úgy hűséggel harcoltak 18-as honvédjeink is a nemzetért.

Isten gondviselésében, a magyarok hitében és tetterejében bízva kívánom a nemzetnek - Soprontól, az Ojtozi szorosig,-  hogy nemzetszeretetünket úgy tartsuk meg, hogy évezredek, évszázadok múlva utódaink is büszkén mondhassák ünnepeinken: Magyarok maradtunk!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket és  Sopron képviselőjeként talán utoljára tudtam ezeket a gondolatokat megfogalmazni.
 

 

ccc20171212HN_Firtl06.jpg

2017. december 12. / Aktuális

fideszlogo_rgb_jovo.jpg